תאריכי הרשמה ותעריפים

תאריכי הרשמה ותעריפים
הרשמה מוקדמת עד 29.3.18 - 70 ש"ח
הרשמה מאוחרת עד 9.5.18 - 90 ש"ח

מה אני מקבל תמורת ההרשמה שלי?
ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום
מדידה מקצועית של המסלול ושילוטו
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה