תאריכי הרשמה ותעריפים

תאריכי הרשמה ותעריפים
הרשמה מקדמת עד 12.04.22 - 90 ש"ח 
הרשמה מאוחרת עד 11.05.22 - 110 ש"ח

מה אני מקבל תמורת ההרשמה שלי?
ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום
מדידה מקצועית של המסלול ושילוטו
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה