לו"ז האירוע

לו"ז האירוע

5:30 –פתיחת האירוע במתחם התחנה ירושלים
6:15 - 50 ק"מ
6:45 - 30 ק"מ
7:30 - 15 ק"מ

 Cut off time
* מסלול 50 ק"מ - ייסגר לרכיבה 4.5 שעות אחרי ההזנקה
רוכבי מסלול ה-50 ק"מ אשר יגיעו לאחר השעה 09:15 לק"מ ה-20 לא ימשיך רכיבה על מסלול ה-50 אלא יופנו יחד עם רוכבי מסלול ה-30.
* מסלול 30 ק"מ- ייסגר לרכיבה 3 שעות אחרי ההזנקה.
* מסלול 15 ק"מ - ייסגר לרכיבה שעתיים אחרי ההזנקה.