קפוץ לתוכן
50k
40k
20k
10k


*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.