מפות מסלולים

*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.

עלייה מצטברת: 704 מטר
ירידה מצטברת: 688 מטר
 
עליה מצטברת: 400 מטר
ירידה מצטברת: 397 מטר
עליה מצטברת: 151 מטר
ירידה מצטברת: 145 מטר