קפוץ לתוכן
תאריכי הרשמה ותעריפים
הרשמה מוקדמת עד 9.4.17 - 70 ש"ח
הרשמה מאוחרת מ-10.4.17-9.5.17 - 90 ש"ח

מה אני מקבל תמורת ההרשמה שלי?
ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום
מדידה מקצועית של המסלול ושילוטו
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה