קפוץ לתוכן
Bicycle rental
  • Bicycle fit people from the age 12 and up. Rental includes head helmet.
  • You must deposit ID card for bicycle pickup.
  • Limited stock