לו"ז האירוע

לו"ז האירוע

5:30 – פתיחת האירוע במתחם התחנה ירושלים
6:15 – 50 ק"מ (סגירת שרוול זינוק ב-6:30)
6:45 – 30 ק"מ (סגירת שרוול זינוק ב-7:05)
7:45 – 15 ק"מ
8:00 – 8 ק"מ

* בסוף מסלול המשפחות 8 ק"מ יהיו שאטלים לשטח הכינוס במתחם התחנה

 Cut off time
* מסלול 50 ק"מ – ייסגר לרכיבה 4.5 שעות אחרי ההזנקה
רוכבי מסלול ה-50 ק"מ אשר יגיעו לאחר השעה 09:15 לק"מ ה-20 לא ימשיך רכיבה על מסלול ה-50 אלא יופנו יחד עם רוכבי מסלול ה-30.
* מסלול 30 ק"מ – ייסגר לרכיבה 3 שעות אחרי ההזנקה.
* מסלול 15 ק"מ – ייסגר לרכיבה שעתיים אחרי ההזנקה.