הנחיות במסלול

הנחיות במסלול
  1. ענדו את מספר האופניים מלפנים, בכדי שיוכלו לזהות את המסלול בו אתם רוכבים ולכוון אתכם כראוי.
  2. חלוקת המים לרוכבי המסלולים הארוכים הינה בבקבוקים, הקפידו להשליך את הבקבוקים הריקים לפחים המיועדים לכך ולא לצד הדרך, כדי למנוע החלקה של רוכבים.
  3. חובה לרכוב עם קסדת ראש, רוכב ללא קסדה יורד מהמסלול.
  4. נוסע נוסף המורכב בכיסא ילדים או בכל דרך אחרת, מחויב בחבישת קסדת ראש.
  5. לא תותר כניסה לקו הזינוק ולמסלולים עם אופניים חשמליים. מותרת רכיבה באופני עזר חשמליים ללא סוללה חיצונית.
  6. מקרי חירוםעל מספרי החזה יודפס מספר טלפון למקרי חירום בעת האירוע, כדוגמת: פציעה/תאונה, אובדן ילד קטן וכדומה.
  7. נגררים  - חל איסור על רכיבה עם נגרר אחורי!
  8. אופני יד מותרים רק אם הם מותאמים לרכיבת שטח.
  9. האירוע מיועד לאופני רכיבה בלבד! לא תותר כניסה לאירוע עם אופניים חשמליים. מותרת רכיבה באופני עזר חשמליים ללא סוללה חיצונית.
  10. לתשומת לבכם, מורכבים שאינם רשומים באירוע, אינם מכוסים על ידי הביטוח.
המסלולים משלבים רכיבת כביש ושטח.
אופני כביש ואופניים עירוניים אינם מתאימים לרכיבה במסלולי הסובב - יש לבוא עם אופני שטח ולא אופני כביש.
תיאסר כניסת אופניים חשמליים למסלול! אירוע ספורט - באנו לדווש! מותרת רכיבה באופני עזר חשמליים ללא סוללה חיצונית.