תאריכי הרשמה ותעריפים

תאריכי הרשמה ותעריפים
הרשמה מוקדמת עד 11.03.19 - 70 ש"ח
הרשמה מוזלת עד 11.04.19 - 90 ש"ח 
הרשמה מאוחרת עד 15.05.19 - 110 ש"ח

מה אני מקבל תמורת ההרשמה שלי?
ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום
מדידה מקצועית של המסלול ושילוטו
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה