לו"ז האירוע

לו"ז האירוע

5:30 –פתיחת האירוע במתחם התחנה ירושלים
6:30 - 50 ק"מ
7:00 - 30 ק"מ
7:30 - 10 ק"מ

 Cut off time
מסלול 50 ק"מ - ייסגר לרכיבה 4.5 שעות אחרי ההזנקה
מסלול 30 ק"מ- ייסגר לרכיבה 4 שעות אחרי ההזנקה.
מסלול 10 ק"מ - ייסגר לרכיבה שעתיים אחרי ההזנקה.