לו"ז האירוע

לו"ז האירוע

5:30 –פתיחת האירוע במתחם התחנה הראשונה ירושלים
6:30-  50 ק"מ
7:00- 30 ק"מ
8:00- 12 ק"מ

 Cut off time
מסלול 50 ק"מ - ייסגר לרכיבה 4.5 שעות אחרי ההזנקה
מסלול 30 ק"מ- ייסגר לרכיבה 4 שעות אחרי ההזנקה.
מסלול 12 ק"מ - ייסגר לרכיבה 2.5 שעות אחרי ההזנקה.