תאריכי הרשמה ותעריפים

תאריכי הרשמה ותעריפים
הרשמה מוקדמת עד 26.08.20 - 70 ש"ח
הרשמה מוזלת עד 13.10.20 - 90 ש"ח 
הרשמה מאוחרת עד 17.11.20 - 110 ש"ח

מה אני מקבל תמורת ההרשמה שלי?
ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום
מדידה מקצועית של המסלול ושילוטו
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה